jt;

خودتو محدود نکن …

درباره ما

تیمی پویا ، خلاق و نوآور

ما کار نمی کنیم ، زندگی می کنیم !

هر چند نمی شود در چند پاراگراف توضیح اجمالی داد چون یکی از پارامتر های ما ، نا محدود بودن است اما بطور کلی تمام خود را به بستیم تا به بهترین خودمان تبدیل شویم و دنیا را به جایی بهتر برای کار و زندگی تبدیل کنیم که در نهایت خوشحالی باشیم از اینکه به دنیا آمده ایم . حال در هر زمینه ای و با هر کسب و کار ها و انسان های مختلف و نگرش هایی نظیر ...
Image
بازخورد
مشتری

از زبون مدیران

دیدگاه مدیرا راجع به تفکر نارنجی چیه ؟