درباره فایل

در این سخنرانی جالب توجه، جک ما در میان جمعی از دانشجویان که از سراسر دنیا آمده اند، در مورد مسائل مختلفی صحبت می کند. جک ما در مورد شکست ها و سختی های زندگی اش کوتاه توضیح می دهد، و تاکید او بر این است، که پایه گذاران شرکت علی بابا، تفاوتی از لحاظ هوشی با سایر آدم ها ندارند. جک اشاره می کند که در زمان تاسیس علی بابا، او و 17 نفر دیگر، نه پولی در بساط داشتند و نه تکنولوژی پیشرفته ای در اختیار. جک توضیح می دهد که آن ها تنها تصویری از آینده داشتند و آن را باور کرده بودند. بعد از صحبت های کلی جک ما، دانشجویان سوالاتی را مطرح می کنند و جک ما خیلی دقیق به آن ها پاسخ می دهد. این سوال های جذاب در مورد شخصیت تاثیر گذار زندگی خود جک ما، ایده او در مورد مهارت های مورد نیاز هم اکنون علی بابا، در مورد معیار های او برای انتخاب نیرو و حتی راجع به فعالیت های شخصی او برای کسب آرامش است. در بحثی جالب راجع به آینده جک در مورد فرزندان نسل آینده و هدف آن ها صحبت می کند. او معتقد است تا 30 سال آینده تمام فعالیت های کاری بشر را ربات ها انجام می دهند، در نتیجه انسان ها باید به فرزندان خود مهارت هایی مانند خلاق بودن را بیاموزند که از دست ربات ها بر نمی آید. این مصاحبه تاثیر گذار را از دست ندهید.

35,000 تومان – خرید