درباره فایل

تونی رابینز در این پادکست در مورد اهمیت روتین ها و سنت هایی صحبت می کند که شخصیت و هویت ما را شکل می دهند. نکته مهم این است که بسیاری از مردم می توانند به موفقیت برسند اما احتمال زیادی وجود دارد که به دوران قبل از آن بازگردند زیرا تصویر ذهنی که از خود دارند به شدت در باورشان تثبیت شده است. به همین دلیل، برای تغییر شخصیت باید استاندارد های زندگی خود را تغییر داد و آن ها را با روتین هایی حمایت کرد تا نهادینه شوند.

برای این کار، در ابتدا باید لیستی از حوزه های زندگی خود تهیه کنید که از وضعیت آن ها رضایت دارید یا می خواهید تغییر دهید. در لیست نارضایتی های خود، روتین هایی را بنویسید که باعث می شوند در شرایط کنونی قرار داشته باشید. با انجام تنها چند روتین کوچک جدید می توان تغییرات بزرگی به وجود آورد. برای حل کردن یک چالش می توان آن را به قسمت های کوچک تقسیم کرد و هر روز قسمتی را انجام داد. با این کار، هر روز به موفقیتی هر چند کوچک می رسید که ذهن شما را برای نظم داشتن شرطی می کند. این شرطی کردن و نظم داشتن باید در روتین های مثبت شما تکرار شوند تا در نهایت شخصیت شما را منظم شود.

9,000 تومان – خرید